ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ANNA MALISIOVA REPORTER AT SPECIAL EDUCATION TRAINING DAY

Σάββατο 19/01/2019
Η Άννα Μαλισιόβα εισηγήτρια με θέμα “Kαινοτόμες παρεμβάσεις στην Ειδική Αγωγή, μέθοδος TOMATIS”, στην ημερίδα επιμόρφωσης με τίτλο “Δυναμικά μαθησιακά περιβάλλοντα για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες.