ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Daios Luxury Living Hotel

16 – 17 Δεκεμβρίου 2017.

 

Η κ. Άννα Μαλισιόβα 16 & 17 Δεκεμβρίου θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και θα πραγματοποιήσει κατόπιν ραντεβού, δωρεάν αξιολογήσεις και ενημέρωση σχετικά με τη μέθοδο Tomatis και τις εφαρμογές της.