ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Μαθησιακές Δυσκολίες  |  Δυσλεξία  |  Διάσπαση Προσοχής  |  Υπερκινητικότητα  |  Αυτισμός  |  Γλωσσικές Διαταραχές  Εξειδικευμένα Προγράμματα για παιδιά που προετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις  |  Ενσωμάτωση Ξένων Γλωσσών

Πολλά παιδιά παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Η μάθηση απαιτεί τη συμμετοχή όλων των αισθήσεων και ιδιαίτερα αυτή της ακοής. Μελέτη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην Ελλάδα έδειξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά παρουσιάζουν δυσκολίες στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τα ακουστικά ερεθίσματα. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά έχουν φυσιολογική ακοή, όμως δεν αντιλαμβάνονται και δεν επεξεργάζονται σωστά και με την ανάλογη ταχύτητα όσα ακούν. Έτσι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν και να κατανοήσουν το δάσκαλο, είναι διαρκώς αφηρημένα, χρειάζεται να ακούσουν τις εντολές περισσότερες από μία φορές, διαβάζουν αργά και έχουν ελλιπή κατανόηση αυτού που διάβασαν, εμφανίζουν παράλογη ροή στις ιστορίες τους, χρειάζονται περισσότερο χρόνο να επεξεργαστούν αυτό που άκουσαν, έχουν ελλιπές λεξιλόγιο και δυσκολεύονται να εκφραστούν.

Ως ειδική παιδαγωγός και φιλόλογος μπορώ να κατανοήσω και να προσεγγίσω πληρέστερα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και χαρίσματα, έχοντας μία ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευσή τους. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Tomatis ως αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας μου, ειδικό εκπαιδευτικό υλικό και πρακτικές, βοηθώ τους μικρούς μου φίλους να αναπτύξουν αντισταθμιστικές στρατηγικές για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και να μπορούν να διαχειριστούν τις μαθησιακές τους δυσκολίες. Στόχος πάντα τα παιδιά να φτάνουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Η μέθοδος Tomatis βοηθάει αποτελεσματικά τα παιδιά να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο σχολείο, να παραμένουν περισσότερη ώρα συγκεντρωμένα στην τάξη, να κατανοούν καλύτερα όσα ακούν και να μάθουν πιο γρήγορα μία ξένη γλώσσα.